Actueel

Bestuurders met (ruime) ervaring met medezeggenschap gezocht

In gesprek    |    2 mei 2022    |    2 minuten

Bestuurders met (ruime) ervaring met medezeggenschap gezocht

Het SBI werkt aan een helder geformuleerde visie op de toekomst van de medezeggenschap. Om deze visie ook te kunnen realiseren wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke afstand tussen visie en werkelijkheid. Het SBI kiest voor een stapsgewijze aanpak, die start met het toetsen en erkennen van de legitimiteit van dit idee, gevolgd door het verkennen van aanknopingspunten om tot een nieuwe visie te komen en draagvlak voor een nieuwe werkwijze te realiseren. Dit doen ze op basis van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Het SBI heeft NCD benadert om dit onderzoek te delen, iets wat wij graag doen gezien de link naar leiderschap al snel is gemaakt.

In gesprek met SBI

Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit rondetafelgesprekken met diverse stakeholders (trainers/ adviseurs, OR-leden, bestuurders, jongeren, sociale partners en de wetenschap/politiek). Het SBI gaat met elke groep afzonderlijk in gesprek waarbij aandachtspunten zijn:

  • Hoe kijkt u naar de toekomst van de medezeggenschap?
  • Een eerste respons (presentatie) van de bevindingen van het kwantitatieve onderzoek en uw reactie.
  • Hoe kijkt u naar een raad voor duurzame medezeggenschap, (kernwoorden zijn complexe vraagstukken, ethiek, MVO, sociale innovatie en verbinding)?
  • Hoe vertalen we een nieuwe toekomstvisie naar de verschillende belangengroeperingen (van OR tot en met wetgever)?

Wil jij als leider jouw bijdrage delen? Dan kan je deelnemen aan het rondetafelgesprek die plaats vind in een diner setting.

Locatie en tijd: Donderdag 2 juni op Campus Landgoed Zonheuvel (Amersfoortseweg 98, Doorn) van 18:00 tot 21:00 uur

Voor meer informatie en aanmelden:

Frodo de Valk Frodo.de.valk@sbi.nl +31 (0)6 51 82 32 73

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image