Dag van het Leiderschap

Perspectieven op duurzaamheid

Artikel    |    2 mei 2022    |    3 minuten

Emma Verheijke, Jan Baljeu en Hugo von Meijenfeldt verzorgden een panel over duurzaamheid tijdens de Dag van het Leiderschap.

Emma is Partner Duurzaamheid en Impactadvies bij Grant Thornton. Jan Baljeu is algemeen directeur van Friesland Lease. Hugo von Meijenfeldt is voormalig SDG coordinator en ambassadeur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en voormalig klimaatgezant van Nederland.

Corporate Goals

Hugo von Meijenfeldt vertelde over Corporate Goals: hoe kunnen bedrijven de Sustainable Development Goals (SDGs) gebruiken?

Hugo: “Het betrekken van stakeholders is erg belangrijk, zowel intern als extern.”

De ambitie van een bedrijf (De Corporate Ambition) kun je vanuit verschillende perspectieven bekijken. Comply (je houden aan de regels), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/do no harm, RBC (Responsible Business Conduct) en Goals (het formuleren van positieve doelen).

We zien steeds meer een maatschappelijke tendens dat ‘comply’ en ‘do no harm’ als een absoluut minimum worden gezien. Wil je als bedrijf succesvol en relevant blijven, dan is het formuleren van positieve doelen steeds belangrijker.

De stelling van Hugo: “Een bedrijf is alleen op langere termijn succesvol, als zij haar doelen (ook SDGs) evenwaardig samen neemt bij het kiezen van prioriteiten.”

Duurzame transitie als bedrijf

Jan Baljeu vertelde het verhaal van de transitie van Friesland Lease: “Van leasemaatschappij naar aanbieder van slimme, groene en vitale mobiliteitsoplossingen.”

Jan werd 10 jaar geleden nog uitgelachen door collega directeuren, toen hij in een elektrische Tesla rondreed. Hij wilde graag laten zien dat het anders kon.

Jan: “De overtuiging dat het echt anders kan is een belangrijke basis voor de transitie van Friesland Lease geweest.”

Deze transitie betekende voor Friesland Lease dat er soms keuzes gemaakt moesten worden en dat het nodig was om zich kwetsbaar op te stellen. Een belangrijk aspect in de transitie was: “Practice what you preach”. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle medewerkers alleen nog in elektrische auto’s rijden. De waarden worden geborgd in beleid en de doelstellingen meetbaar gemaakt (bijvoorbeeld: gemiddelde CO2 uitstoot in 2008: 178 gr/km. In 2022: onder de 60 gr/km).

Friesland Lease wil niet vertellen dat het anders moet, ze willen laten zien dat het anders kan.

De stelling van Jan: “Implementatie duurzaamheidsstrategie mag af en toe wel een beetje pijn doen.”

Meetbaar maken

Emma Verheijke: “We komen in een nieuwe economie terecht, waarin niet alleen de financiele waarden van een onderneming het belangrijkste zijn. Ook purpose en SDGs zijn belangrijk.”

We zien beweging rondom het tegengaan van ‘greenwashing’. In de jaren ‘80 is er vrijwillige duurzaamheidsrapportage ontstaan vanuit de olie/gas industrie. Dergelijke rapportages kunnen neigen naar marketing/PR, aldus Emma.

De laatste jaren zijn er veel Europese ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Denk aan de adoptie in 2015 van SDGs en het klimaatakkoord in Parijs. In 2021 zijn er nieuwe richtlijnen ingevoerd voor de financiele sector om transparanter te zijn over duurzaamheidsbeleid en prestaties.

Er is sinds kort een groene taxonomie, waarin een ‘taal’ wordt geformuleerd wat je als bedrijf wel en niet als duurzaam mag classificeren. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt eraan. Deze ‘directive’ gaat duurzaamheidsverslaglegging van vrijblijvend naar mainstream, core business brengen.

De doelen van regelgeving zijn: transparantie en inzicht vergroten, verbreden van focus van verslaglegging naar duurzaamheidsrisico’s en kansen, en het stimuleren van strategieontwikkeling om prestaties te verbeteren.

De stelling van Emma: “Rapportage verplichting is een noodzakelijk vliegwiel om sturen op duurzaamheid te versnellen.”

Het afsluitende advies is duidelijk: Leg de focus op leiderschap en het voeren van een duurzame strategie.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image