Ondernemersvraag

Waarom zou ik gebruik maken van een eigen management-BV?

Overig    |    12 oktober 2014    |    2 minuten

Het gebruik van een management-BV biedt een aantal voordelen boven een dienstbetrekking bij de onderneming zelf.

Met name het mogelijke fiscale voordeel is van belang. Het fiscale voordeel zit hem in een lagere belastingdruk en in het timing voordeel dat gecreëerd wordt doordat uitkering (dividend) van het inkomen door de BV aanmerkelijk belang uitgesteld kan worden. Deze uitkering wordt ter zijner tijd belast (in “box II”) tegen een tarief van 25%.

Op grond van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient de directeur met 5% of meer van de aandelen in een BV een gebruikelijk loon te ontvangen voor zijn werkzaamheden. Het gebruikelijk loon wordt tenminste gesteld op € 40.000,-. In de praktijk valt dit gebruikelijk loon vaak hoger uit omdat het loon gelijk moet zijn aan wat gebruikelijk is voor soortgelijke dienstbetrekkingen.

Essentieel is het verschil tussen een dienstbetrekking en een overeenkomst van opdracht. Bij de dienstbetrekking kijkt de fiscus door de management-BV heen. In dat geval zijn alsnog de loonheffingen verschuldigd en moeten deze worden afgedragen. Een ander bijkomend nadeel is dat er in deze gevallen ook een boete kan worden opgelegd als de dienstbetrekking pas later aan het licht komt. Wanneer is sprake van een dienstbetrekking? Dat is vaak het geval wanneer de management-BV één opdrachtgever heeft. Indien de management-BV echter meerdere opdrachtgevers heeft, kan de management-BV een onderneming drijven. Indien een ondernemer gebruik maakt van een management-B.V., zal de opdrachtgever vaak een verklaring arbeidsrelatie DGA (VAR-dga) willen ontvangen. Door deze VAR-dga hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Als de management-BV een aandelenbelang heeft in de opdrachtgever dan kan de VAR-dga in deze relatie niet worden gebruikt, en moet de opdrachtgever loonheffingen inhouden en eventueel ook premies werknemerverzekeringen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de Belastingdienst verschillende varianten van de VAR hanteert. In bovenstaand scenario kan slechts de VAR-dga de onderneming tegen een loonbelastingclaim beschermen.

Daarnaast biedt het gebruik van een management-BV mogelijkheden in de pensioenopbouw in eigen beheer. De pensioenopbouw in eigen beheer komt ten laste van de winst, zodat hier geen vennootschapsbelasting over hoeft te worden afgedragen. Latere pensioenuitkeringen worden belast met inkomstenbelasting. De niet uitgekeerde winst kan worden opgepot in de BV en te zijner tijd worden uitgekeerd als dividend.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image