Ondernemersvraag

Wat is leasing?

Overig    |    12 oktober 2014    |    1 minuut

Leasing is geen juridisch begrip, maar een benaming voor een financieringsvorm, waarbij een overeenkomst wordt gesloten voor het gebruik van een bedrijfsmiddel gedurende een bepaalde periode.

Er zijn meerder vormen van leasing. Bij operational lease stelt de lessor een bedrijfsmiddel ter beschikking tegen een bepaalde periodieke vergoeding zonder afstand te doen van de juridische eigendom van het bedrijfsmiddel aan de lessee. Eigendomsrisico’s als veroudering en beschadiging van de zaak blijven dus bij de lessor.

Deze leaseconstructie heeft een aantal voordelen voor de lessee:

  • het afstoten van het economisch risico
  • concentratie op ‘core business’
  • flexibiliteit

Uiteraard kent leasing ook een aantal nadelen:

  • prijs
  • complexiteit
  • beperkingen ten aanzien van het bedrijfsmiddel
  • afhankelijkheid van de lessor

Daarnaast zijn er ook nog andere vormen van leasing, zoals financial lease. Bij financial lease financiert de lessor het bedrijfsmiddel en betaalt de lessee een periodieke vergoeding aan de lessor om de investering van de lessor terug te betalen. In veel gevallen zal het eigendom van het bedrijfsmiddel na de leaseperiode automatisch overgaan op de lessee. Bij financial lease draagt de lessee dus het economisch risico. Daarentegen kan de lessee door middel van deze vorm van leasing mogelijk forse investeringen financieren. Daarnaast kan hij zijn liquide middelen volledig gebruiken voor overige doeleinden.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image