Ondernemersvraag

Wat zijn de voordelen van een “onroerend goed-BV” voor mijn bedrijf?

Overig    |    12 oktober 2014    |    2 minuten

Men spreekt van een “onroerend goed-BV” wanneer de bezittingen van de vennootschap hoofdzakelijk (70% of meer) bestaan uit in Nederland gelegen onroerend goed.

Een bijkomende voorwaarde is dat het onroerend goed hoofdzakelijk dienstbaar is of was aan het verkrijgen, vervreemden of het exploiteren van dat onroerend goed. In de wettekst zult u de term “onroerend goed-BV” overigens niet tegenkomen, de wettekst gebruikt de benaming onroerende-zaaklichaam.

Voorbeeld: een moedervennootschap richt een vennootschap op en deze vennootschap koopt vervolgens onroerende zaken. Dit nieuwe onroerende-zaaklichaam verhuurt tegen een marktconforme huur het bedrijfspand aan een andere zustermaatschappij. Deze structuur biedt een aantal voordelen. Allereerst kan op deze manier risicodragend vermogen van de vennootschap verkleind worden. Het onderbrengen van onroerende zaken in een aparte vennootschap kan voorkomen dat de panden worden uitgewonnen ter voldoening van de ondernemingsschulden. Hiervoor is het noodzakelijk een structuur te creëren waarbij operationele vennootschap en onroerende-zaaklichaam zustermaatschappijen zijn. Wanneer de aandelen in het onroerende-zaaklichaam immers in handen zijn van een vennootschap die in financiële moeilijkheden verkeert, kunnen schuldeisers via uitwinning van die aandelen toch hun vorderingen incasseren ten koste van de bedrijfspanden.

Daarnaast biedt het onroerende-zaaklichaam meer flexibiliteit bij de verkoop van de onderneming. Immers bij verkoop van de onderneming kan de exploitatie van de onroerende zaak gewoon voortgezet worden.

Als laatste voordeel kan genoemd worden dat er een mogelijkheid wordt geboden tot meer fiscale flexibiliteit. Hierbij moet men er wel rekening mee houden dat bij het onroerende-zaaklichaam vele fiscale aspecten komen kijken, waaronder bijvoorbeeld ook BTW- en overdrachtsbelasting. Raadpleeg dus vooraf uw belastingadviseur over de mogelijke consequenties en de beste wijze waarop gebruikt gemaakt kan worden van het onroerende-zaaklichaam.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image