Actueel

Werken aan vertrouwen, meer informatie

Event    |    17 januari 2020    |    2 minuten

Ronald van Tol, host tijdens het NCD College Finance for Non-financials, ziet een sterke afname in vertrouwen in bijvoorbeeld rapportages. Van Tol roept leiders op om zelf inzicht te krijgen.

De beroepsgroep van accountants en het ministerie werken aan verbetering van de uitoefening van het vak: de rapportage over de gebeurtenissen in een onderneming, die belangrijk is voor alle stakeholders. Eén van die stakeholders, de VEB, vindt dat men lang niet ver genoeg gaat, met name met betrekking tot risicomanagement. Daar doet de AFM nog een schepje bovenop, wil het vertrouwen in de beroepsgroep worden hersteld.

Doordat er (on)regelmatig wordt bericht over fraude en ontoereikende controles is het vertrouwen in rapportages en dus ondernemingen afgenomen. Bovendien is er een roep om meer en ook niet-financiële informatie, met name over ESG: environment, social and governance, de vertaling van duurzaamheid. Vooralsnog is de huidige informatie ontoereikend en er is geen vast idee over wat voldoende is.

Ondernemer in driver’s seat

De ondernemingsleiding zal daarom voor de informatievoorziening in de driver’s seat moeten komen. En daarom zal zij zelf beter inzicht moeten hebben in wat wordt gerapporteerd en om conclusies te trekken hoe het met de onderneming gaat. En ook deze informatie verstandig kunnen gebruiken voor strategie en uitvoering ervan.

NCD College Finance for Non-financials

Ronald van Tol host het NCD College Finance for Non-financials Levende Cijfers op 4 februari in Amersfoort. In het college gaat Ronald in op de betekenis van de jaarrekening voor de besturing van de onderneming en dus het in control zijn. Kon je de cijfers vroeger aan de financiële man overlaten: nu niet meer. Je zult jezelf die kennis moeten verwerven en kunnen toepassen.

Je krijgt op een luchtige en toegankelijke wijze antwoord op de vragen die je altijd al had willen stellen. Er wordt gewerkt met veel voorbeelden. Ingewikkeld lijkende kwesties worden naar zijn essentie terug gebracht.

Zoals een van de cursisten eerder opmerkte: ‘De cijfers worden levend gemaakt.’

Ronald van Tol is auteur van het boek ‘Cijfers bijten niet’. Wil je meer weten over dit boek ga dan naar https://www.cijfersbijtenniet.nl. Je kunt het boek ook daar bestellen en het is verkrijgbaar in de boekwinkels en online boekhandels.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image