een samenvatting en inzage voor leden van NCD

Drietal nieuwe Europese documenten van kracht

Nieuws    |    15 augustus 2022    |    3 minuten

Binnenkort gaan een drietal nieuwe, Europese documenten van kracht. ecoDa heeft voor elk van deze documenten een conceptreactie opgesteld. Deze leggen zij voor aan de ecoDa-leden, waaronder NCD.

Mocht je als NCD lid een bijdrage willen leveren, zend deze dan voor uiterlijk 29 augustus per e-mail naar Peter Duiven. Hij verwerkt de binnengekomen reactie en bespreekt deze in de ecoDa-commissiebijeenkomst van 1 september a.s.

Samenwerking ecoDa - NCD

NCD is lid van ecoDa, de Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van directeuren en commissarissen. De organisatie vertegenwoordigt 50.000 directeuren in 21 landen. Kortom: ecoDa is de ‘European Voice of Directors’. Meer informatie kun je vinden op: https://ecoda.eu/.

We zijn vanuit de NCD met een aantal leden actief in diverse commissies en werkgroepen van ecoDa. Peter Duiven is lid van de ecoDa Advocacy Committee. In deze werkgroep bespreken we vooral beleidsvoorstellen van de Europese Unie en de Europese Commissie. Vanuit ecoDa wordt op deze documenten formeel gereageerd met inhoudelijk commentaar en praktische aanpassingen voor de Europese wetgeving. Voorbeelden van dergelijke ecoDa reacties zijn te vinden op: https://ecoda.eu/policy-updates/.

Belangrijke aanvullende informatie

Documenten die vanuit de Europese Unie en Europese Commissie worden opgesteld zijn vaak niet eenvoudig te lezen door hun formele opzet en juridische taalgebruik. Veel NCD-leden zullen dan ook niet de behoefte hebben of prioriteit willen geven aan een inhoudelijk review. Mocht je evenwel een bijdrage willen geven, richt je dan beknopt op inhoudelijke hoofdpunten. Max. één A4. Dus alsjeblieft geen tekstuele review van de documenten!

Een samenvatting van de drie documenten

1. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
In april 2021 nam de Europese Unie het CSRD aan. De EU-regels verplichten grote ondernemingen om regelmatig verslagen te publiceren over de sociale- en milieueffecten van hun activiteiten. Het is een uitgebreid document met veel rubrieken en artikelen. De richtlijn is lees je hier. Aanvullende informatie vind je hier.

Reactie ecoDa
ecoDa heeft in zijn conceptreactie op veel onderdelen zijn eerste reactie gegeven. Het ecoDa-document is duidelijk nog in ontwikkeling. Klik hier voor het document.

2. European Directive on gender balance
Het betreft Europese richtlijn over de verbetering van de man-vrouwverhouding bij bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en aanverwante maatregelen. Deze richtlijn is gepresenteerd op 7 juni 2022.

Reactie ecoDa
Naast een inhoudelijke reactie op de richtlijn, moedigt ecoDa zijn leden aan om met hun regering te bespreken hoe de richtlijn op hun nationaal niveau zal worden omgezet en om hen te waarschuwen voor de punten van zorg die door ecoDa naar voren zijn gebracht. Klik hier voor het document.

3. Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)
Op 23 februari 2022 presenteerde de Europese Commissie het voorstel over CSDD-wetgeving. Het Richtlijnvoorstel van de Europese Commissie introduceert voor bepaalde ondernemingen een zorgvuldigheidsverplichting op het gebied van mensenrechten en milieu, en een civiele aansprakelijkheid voor het niet betrachten van de gepaste zorgvuldigheid. Het voorstel kan worden gezien als een belangrijke ontwikkeling in het streven van de Europese Unie naar een klimaatneutrale en groene economie. Het voorstel vind je hier.

Reactie ecoDa
ecoDa heeft zich in zijn concept reactie vooral gericht op de scope van de CSDD en inhoudelijke aspecten als: rapportage, betrokkenheid werknemers en rapportage standaards. Klik hier voor het document.

Contact

Contactpersoon:
Peter Duiven
E: peter.duiven@hotmail.com

Bijdrage door
Lisa Saathof - Marketing & Communicatie

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image