Actueel

Europa maakt écht werk van genderdiversiteit

Nieuws    |    4 juli 2022    |    2 minuten

Het Europese Parlement kwam begin juni met een persbericht; er is eindelijk een deal voor meer vrouwen aan de top, kortom een boost voor genderdiversiteit in de boardroom.

In Nederland hebben we het ‘vrouwenquotum’ er net helemaal door want per 1 januari 2022 is de wet ingroeiquotum en streefcijfers ingevoerd. Maar nu komt Europa met hogere ambities: geen 30% maar 40% vrouwen aan de top.

Na tien jaar geblokkeerd te zijn geweest in de Raad, hebben de onderhandelaars van het EP en de EU-landen eindelijk overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel om de aanwezigheid van vrouwen in raden van bestuur te vergroten. Het voorlopige akkoord, dat dinsdagavond 7 juni is bereikt over de ontwerpwetgeving, moet ervoor zorgen dat gendergelijkheid in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in de EU aangescherpt wordt.

De zogenaamde “Women on Boards”-richtlijn heeft tot doel transparante werving te introduceren bij bedrijven, zodat ten minste 40% van de niet-uitvoerende bestuurdersposten, of 33% van alle bestuursfuncties, worden ingenomen door het ondervertegenwoordigde geslacht.

Bedrijven moeten op 30 juni 2026 aan deze doelstelling voldoen. In gevallen waarin kandidaten gelijkelijk gekwalificeerd zijn voor een functie, moet voorrang worden gegeven aan: de kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht.

De leden van het Europees Parlement benadrukten dat dit de toegevoegde waarde het belangrijkste criterium moet blijven in selectieprocedures. Kleine en middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de richtlijn.

In de twee volgende artikelen staat meer informatie en achtergrond;

Bijdrage door
Lisa Saathof - Marketing & Communicatie

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image