Actueel

Nieuwe Corporate Governance Code en IMVO wet

Artikel    |    28 maart 2023    |    4 minuten

Op 20 maart verzorgde onze partner advocatenkantoor Kennedy Van der Laan een college over de nieuwe Corporate Governance Code en het wetsvoorstel Internationaal Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Op levendige wijze en in dialoog met de deelnemers werd het college verzorgd door Fenna van Dijk en Frits van der Woude.

/uploads/posts/kdvlcollege-4.jpeg

Nieuwe Corporate Governance Code en zelfregulering

De Code is voor het eerst vastgesteld in 2003 en gewijzigd in 2008 en 2016. NCD was 22 december 2022 aanwezig bij de presentatie van de nieuwe Code door Pauline van der Meer Mohr aan minister Micky Adriaansens. De nieuwe Code is ingegaan op 1 januari 2023.

Sinds de laatste versie is er een grotere nadruk op duurzaamheid en digitalisering en diversiteit en inclusie.

De code is van toepassing op: Beursvennootschappen met statutaire zetel in Nederland en Grote vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan de aandelen of certificaten zijn toegelaten tot de handel op een multilaterale handelsfaciliteit of vergelijkbaar systeem.

Bepalingen in de code worden gezien als veldnorm voor goed bestuur en toezicht. De code is een vorm van zelfregulering. Zelfregulering houdt in dat men zonder tussenkomst van de overheid zelf regels opstelt waar men zich aan verbindt, door deze uit te voeren, te handhaven en actueel te houden.

Belangrijkste veranderingen in de code

Stakeholderbegrip

In de geactualiseerde Code heeft de Commissie het begrip stakeholders uitgebreid door toe te voegen dat het bij het begrip stakeholders ook gaat om groepen en individuen die direct of indirect door het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap kunnen worden beïnvloed. De gevolgen van het handelen van de vennootschap, zowel vanuit sociaal als ecologisch perspectief, kunnen zich tot ver buiten de kring van de direct bij de vennootschap betrokkenen uitstrekken en een ingrijpende impact hebben.

Duurzame lange termijn waardecreatie

Van bestuurders en commissarissen wordt niet alleen verwacht dat zij aandacht besteden aan de consequenties van beslissingen op de lange termijn en de impact op stakeholders, maar ook dat zij duurzaam handelen vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief. Om die reden wordt in de geactualiseerde Code gesproken over duurzame lange termijn waardecreatie in plaats van enkel lange termijn waardecreatie. Wat in dit verband moet worden verstaan onder duurzaam wordt gekleurd door nationale en internationale ontwikkelingen en regelgeving.

Diversiteitsbeleid

Het begrip genderidentiteit wordt geïntroduceerd in de nieuwe Code. Van bestuurders en commissarissen wordt verwacht dat zij toezien op D&I beleid voor de onderneming. In de nieuwe Code wordt gesproken over D&I beleid wat betreft de samenstelling van het bestuur, de raad van commissarissen, het executive committee (indien aanwezig), en een nader door het bestuur te bepalen categorie werknemers in leidinggevende functies (“subtop”).

/uploads/posts/kvdlcollege-2.jpeg

IMVO wet

De overheid wil dat er een wet komt die bedrijven verplicht verantwoord te ondernemen. De Europese Commissie heeft een voorstel voor een IMVO-verplichting uitgebracht op 23 februari 2022.

De implicaties van dit wetsvoorstel leidden tot verschillende perspectieven in de zaal. Een deel van de aanwezigen maakte zich zorgen over het enorme administratieve meerwerk en de aansprakelijkheid en verplichting van ondernemers. Men vroeg zich af of de IMVO wet niet een te grote druk zou leggen op ondernemingen met een beperkte capaciteit. Een ander deel van het publiek stelde de vraag waarom deze dialoog überhaupt nog nodig is. De noodzaak tot verantwoord ondernemen is evident en wetenschappelijk bewezen. “Wij moeten voortrekkers zijn, wij zijn als leiders aan zet,” vat dit perspectief kort samen.

In de media waren deze verschillen in perspectief te zien in de zorg van Boskalis en de omarming van de IMVO wet door Zeeman.

De wet is in behandeling en de inschatting is dat, als de wet wordt aangenomen, deze over 2 jaar in werking treedt.

/uploads/posts/kvdlcollege-3.jpeg

Risicochecker: kennis en aansprakelijkheid

MVO Nederland heeft een risicochecker voor grondstoffen ontwikkeld voor bedrijven die inkopen of zelf produceren in het buitenland. Deze werd getoond tijdens het college. In de risicochecker krijg je inzicht welke mvo-risico’s (o.a. ecologie en kinderarbeid) jouw organisatie loopt met handelsactiviteiten en wat je kunt doen om die risico’s te beperken.

De situatie rondom internationaal produceren en inkopen is complex. De drempel tot informatie is laag, je kunt toegankelijk inzicht krijgen in mvo-risico’s. Wetenschap geeft de verplichting om ernaar te handelen. Als je weet dat er risico is op het gebied van onder andere ecologie en kinderarbeid als gevolg van jouw bedrijfsactiviteiten, moet je ernaar handelen. Dit brengt de mogelijkheid met zich mee dat je eerder aansprakelijk gesteld kunt worden. De komende jaren gaan we ongetwijfeld nog veel lezen over de IMVO-wet en de mogelijke gevolgen hiervan voor organisaties.

Nogmaals veel dank aan Fenna van Dijk en Frits van der Woude van onze partner Kennedy Van der Laan voor dit informatieve en rijke college!

Heb je vragen over de nieuwe Corporate Governance Code of de IMVO wet? Je bent welkom om contact op te nemen met onze partner Kennedy Van der Laan of het bureau van NCD.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image