Ondernemersvraag

Wanneer is sprake van handelen met voorkennis?

Overig    |    7 oktober 2014    |    2 minuten

Wanneer is sprake van handelen met voorkennis?

De Nederlandse wetgeving en de reglementen van de Amsterdamse beurs beperken de vrijheid voor bepaalde personen om in aandelen en andere genoteerde effecten van een onderneming te handelen, indien zij over informatie beschikken die niet openbaar is gemaakt maar waarvan openbaarmaking een significante invloed zou kunnen hebben op de aandelenkoers van deze onderneming. Commissarissen, bestuurders en andere functionarissen van een onderneming die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot koersgevoelige informatie met betrekking tot deze onderneming behoren in ieder geval tot deze categorie personen.

Personen die over vertrouwelijke en koersgevoelige informatie beschikken mogen direct noch indirect effecten in de onderneming, waarop deze informatie ziet, kopen of verkopen, noch voor eigen rekening, noch voor derden, totdat de vertrouwelijke gegevens openbaar gemaakt zijn.

Tevens is er voor personen die over vertrouwelijke en koersgevoelige informatie beschikken een verbod tot handel in effecten vlak voor de publicatie van financiƫle gegevens zoals het jaarverslag, een emissieprospectus of dividendaankondigingen. Ter waarborging van de eerlijkheid van de handel in aan de beursgenoteerde effecten en ter waarborging van de instandhouding van het vertrouwen van het beleggend publiek zijn de laatste jaren de regels steeds verder aangescherpt. Beursgenoteerde ondernemingen en hun bestuurders zijn gehouden deze regelingen toe te passen en te verzekeren dat belanghebbenden binnen de ondernemingen dat eveneens doen:

  • Koersgevoelige informatie betreffende een onderneming hoort vertrouwelijk te blijven totdat het ten behoeve van het beleggende publiek bekend wordt gemaakt. Schending van de verplichting tot geheimhouding is strafbaar, evenals het doorgeven van koersgevoelige informatie, ook al wordt met die informatie niet gehandeld.
  • Mede ten aanzien van bestuurders en commissarissen geldt dat zij geen misbruik mogen maken van hun voorwetenschap. Een bestuurder of commissaris is daarom strafbaar, indien hij transacties ten aanzien van beursgenoteerde aandelen bewerkstelligt, gebruikmakend van zijn kennis van vertrouwelijke informatie voordat het beleggend publiek daarvan op de hoogte is.
  • De aan het publiek verstrekte informatie dient correct te zijn. Misleiding van beleggend publiek is dan ook strafbaar.
Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image