Ondernemersvraag

Wat is een gedelegeerd commissaris en wat is zijn rechtspositie?

Overig    |    8 oktober 2014    |    1 minuut

De raad van commissarissen kan eigen taken met behoud van verantwoordelijkheid delegeren aan een of meer van de eigen leden.

Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De uitoefening van deze bijzondere taak is slechts van tijdelijke aard. Daarbij kan de delegatie niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.

Voor delegatie van bevoegdheden is allereerst vereist dat de statuten van de vennootschap dit toestaan. Daarnaast is delegatie alleen mogelijk wanneer de bevoegdheid zelf te delegeren is aan een of meer individuele leden van de raad van commissarissen. Het is bijvoorbeeld onmogelijk taken te delegeren die naar de strekking aan de raad als geheel toekomen.

In de praktijk wordt aan de gedelegeerd commissaris vaak bevoegdheden toegekend die de raad van commissarissen zelf niet heeft. De gedelegeerd commissaris bevindt zich hierdoor mogelijk in een schemergebied tussen toezichthouder en bestuurder. Een gedelegeerd commissaris zal zich dus bewust moeten zijn van de daaraan verbonden risico’s in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image