Ondernemersvraag

Wat is een sterfhuisconstructie?

Overig    |    7 oktober 2014    |    2 minuten

Als een faillissement onafwendbaar lijkt geworden moet de mogelijkheid onderzocht worden om een doorstart van het bedrijf te maken.

Een doorstart van het bedrijf heeft tot doel een deel van het bedrijf voort te zetten om op die manier te proberen weer winst te maken.

De sterfhuisconstructie is een dergelijke manier van doorstarten. Hoewel de sterfhuisconstructie geen vastomlijnd juridisch begrip vormt, is wel een omschrijving te geven van de procedure die zij veelal aanduidt.

Binnen een concern kunnen de verliezen die een aantal werkmaatschappijen maken tot financiƫle moeilijkheden binnen het concern als geheel leiden. Dit wordt veroorzaakt doordat binnen een groep gewoonlijk alle werkmaatschappijen zich over en weer tegenover belangrijke crediteuren, zoals de bank, (hoofdelijk) aansprakelijk stellen voor de schulden van het concern als geheel. Daardoor dreigen rendabele werkmaatschappijen onder de druk van de slechte situatie bij andere dochtermaatschappijen eveneens ten onder te gaan. In dergelijke gevallen worden de rendabele dochters uit het concernverband gehaald en ontslagen van hun aansprakelijkheid door de aandelen over te hevelen naar een nieuwe holdingmaatschappij.

De aandelen worden veelal met een bankkrediet gekocht, waarbij de koopprijs niet in handen komt van het moederconcern, maar wordt verrekend met de bankschulden. De verlieslijdende werkmaatschappijen blijven in het concern (het sterfhuis) achter in afwachting van liquidatie. Via deze methode is het mogelijk de rendabele werkmaatschappijen te redden van de financiƫle ondergang en de werkgelegenheid te behouden.

Opgemerkt dient te worden dat de sterfhuisconstructie niet zonder grenzen kan worden toegepast. Voor de rechtmatigheid en aanvaardbaarheid van een sterfhuisconstructie is overleg met en instemming van de voornaamste crediteuren van het concern vereist.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image