Ondernemersvraag

Wat is een offshore vennootschap?

Overig    |    12 oktober 2014    |    1 minuut

Een offshore vennootschap is een vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid die buiten het land van oprichting actief is en daar geen belastingplicht heeft.

Een offshore vennootschap is bijvoorbeeld een vennootschap opgericht op de Nederlandse Antillen met in haar doelomschrijving inkomsten te generen buiten het grondgebied van de Nederlandse Antillen waarvan de aandelen in handen zijn van niet-ingezetenen van de eilanden.

Dit soort vennootschappen kent een aantal fiscale voordelen die onder toenemende aandacht staat van de Nederlandse fiscus, met name wanneer de activiteiten grotendeels vanuit Nederland worden aangestuurd of wanneer de Antilliaanse NV als holding fungeert voor in Nederland opgerichte vennootschappen.

Wanneer de offshore vennootschap niet aan de eisen voldoet die de Nederlandse fiscus stelt op het gebied van het kantoor, management en inventaris op de Antillen, wordt de vennootschap geacht in Nederland gevestigd te zijn en wordt deze in Nederland als belastingplichtige voor de Vpb beschouwd.

Bijdrage door
NCD

Gerelateerde artikelen

Bekijk alles
No image