NCD FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAQ

Hieronder vind je een groot aantal antwoorden op praktische vragen.
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via 088 – 623 2300 of ncd@ncd.nl

Algemeen

Ik ben net lid geworden van de NCD, en nu?

Wil je het maximale uit je lidmaatschap halen, dan is een introductiebijeenkomst een goede start. Maandelijks organiseren wij een introductiebijeenkomst, allicht zit er een datum bij die in je agenda past. Uiteraard is het niet verplicht om eerst een introductiebijeenkomst bij te wonen, alvorens deel te kunnen nemen aan onze andere activiteiten.

Ik heb een herinnering ontvangen voor een factuur, maar ik heb de originele factuur niet meer. Waar kan ik deze opvragen?

Het opvragen van de originele factuur kun je het beste doen via ledenservice@ncd.nl. Vermeld hierbij het relatienummer en eventueel factuurnummer.

Wat verstaat de NCD onder verantwoordelijk leiderschap?

“NCD lid worden is voor mij vooral een persoonlijk statement. Ik betaal 1 Euro per dag om samen met collega’s actief te werken aan beter leiderschap in Nederland”. Dit citaat van één van onze leden vat het perfect samen. De NCD is een vereniging van, voor en door collega’s die investeren in beter leiderschap, te beginnen bij onszelf.
Als CEO, Directeur, Managing Partner, DGA, Commissaris, Toezichthouder of welke naam voor leiderschap het ook mag hebben, willen we voor elkaar klaar staan als dat nodig is. Maar ons ook actief inzetten voor de wereld buiten onze organisaties.
We noemen dat ‘verantwoordelijk leiderschap’.

Wat wordt er verwacht van leden?

De NCD is een vereniging van, voor en door leden. Van leden wordt een actieve opstelling verwacht en de bereidheid om hun kennis met andere leden te delen. Vanzelfsprekend hoort daarbij dat men van tijd tot tijd deelneemt aan activiteiten. Ook actieve bijdragen in de vorm van optreden als sprekers, gastheer etc. worden gewaardeerd (dit kun je aangeven in je profiel via het NCD ledennet).

Waar staat de NCD voor?

De NCD is een vereniging van, voor en door collega’s die investeren in beter leiderschap, te beginnen bij onszelf.
Als CEO, Directeur, Managing Partner, DGA, Commissaris, Toezichthouder of welke naam voor leiderschap het ook mag hebben, willen we voor elkaar klaar staan als dat nodig is. Maar ons ook actief inzetten voor de wereld buiten onze organisaties.
We noemen dat ‘verantwoordelijk leiderschap’.

Ook daarom NCD
Het gaat ons primair om inspiratie en persoonlijke groei. Dat kan alleen als er een maximaal onderling vertrouwen is, waarin kwetsbaarheid normaal is. We weten maar al te zeer dat van elkaar leren de meest effectieve manier is om zelf te leren (livetime learning). Net als we weten dat blijven leren een ‘must’ is (life time learning).
Daarbij is bewust en positief ondernemerschap de rode draad. Bewust omdat we ook naar de effecten op langere termijn willen kijken. Positief omdat we vooral kansen willen pakken en negatieve energie zoveel mogelijk vermijden.

Waarom is de NCD anders dan andere netwerken?

De NCD is nadrukkelijk geen businessclub. Commercie is bij ons een gevolg van onderling vertrouwen, niet van sales pitches, business meetings en budget potentie.
Je waardeert elkaar onderling om wat je bent en kunt bijdragen aan inspiratie en persoonlijke groei. Niet om wat je commercieel hebt in te brengen.
Het NCD lidmaatschap is dan ook een persoonlijk lidmaatschap, ook al betaalt ‘de zaak’ het voor je.

Waarom is de NCD opgericht?

De NCD is in 1953 opgericht in eerste instantie als een club van commerciële directeuren, om hen met elkaar in contact te brengen en te zorgen voor kennisuitwisseling. Later is de doelstelling uitgebreid met het streven om de ontwikkeling van de directeur en ook de commissaris in de praktijk te bevorderen d.m.v. belangenbehartiging, kennis- en informatieoverdracht en netwerken.

Wie kan er lid worden van de NCD?

Collega’s die weten wat het is om eindverantwoordelijkheid te dragen. Veelal in rollen als Managing Partner, Directeur, CEO, RvB lid, commissaris of toezichthouder.
NCD-leden komen uit uiteenlopende bedrijven en organisaties. Beursgenoteerde bedrijven, het MKB, onderwijs, cultuur, zorg, maar ook overheid zijn vertegenwoordigd. 
DGA’s, familiebedrijven, co-operaties, maatschap en participatiemaatschappij, je treft ze allemaal aan.
Je bijdrage aan het netwerk is de belangrijkste selectiefactor om lid te worden.
Dat vraagt dat je het verschil weet tussen ‘halen/brengen’ en ‘brengen/krijgen‘.
Je moet het leuk vinden om te ‘brengen’, net als de andere leden. Dan is er immers heel veel te ‘krijgen’.

Wat zijn de voordelen van het NCD lidmaatschap?

Behalve een indrukwekkend netwerk van betrokken collega’s bieden we een verrassend aantal bijeenkomsten, opleidingen en services.
Landelijke bijeenkomsten als Dag van het Commissariaat, NCD Colleges en tal van andere events. Maar ook in de 40 regio’s organiseren collega’s inspirerende bijeenkomsten. We hebben overigens 6 speciale districten voor commissarissen/toezichthouders.
In de NCD Academy bieden we een breed aanbod van leiderschaps- en Governance-programma’s. Stuk voor stuk ontwikkeld door de eigen leden in samenwerking met vooraanstaande ‘trekkers’ uit de wetenschapswereld.
Dat we ook uiterst nuttige services bieden ‘voor als het nodig is’ maakt het palet compleet. Zoals meer ervaren collega’s die jongere collega’s (tijdelijk) coachen of advies geven. Of hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast kun je als lid gebruik maken van de NCDay app. Met deze app kun je andere leden vinden.

Wat zijn de kosten van de eenmalige entree fee?

De eenmalige entree fee is €175,00.

Hoeveel bedraagt de contributie van de NCD?

Kijk hiervoor op de lidmaatschapspagina.

Districten

Waarom werkt de NCD met districten?

De districten van de NCD vormen al geruime tijd een belangrijke ader binnen de vereniging. Een district is voor een lid ‘om de hoek’ bij zijn bedrijf of zijn huis en biedt veel kennis en ervaring vlakbij de werkvloer.

Hoe groot is een groep van een district?

Dat wisselt. De NCD streeft naar groepen van 20-30 deelnemers. Dit is echter afhankelijk van de regio, de groepssamenstelling en de georganiseerde activiteiten. Intervisiegroepen zijn bijv. kleiner dan het gemiddelde district.

Hoe frequent komen de districten bij elkaar?

Circa 8 x per kalenderjaar komen de districten bij elkaar.

Kan ik lid worden van meerdere districten?

Ja, het is mogelijk om lid te worden van meerdere districten.

Kan ik bijeenkomsten van andere districten bijwonen?

Dit kan incidenteel in overleg met de Districtsvoorzitter. Regelmatig organiseren districten ook activiteiten in samenwerking met andere districten in de regio.

Zijn er aan de deelname aan een district extra kosten verbonden?

Er zijn extra kosten aan verbonden. De districten stellen zelfstandig een jaarlijkse bijdrage vast, doorgaans tussen de € 50,- en € 250,- per lid per jaar. Deze bijdrage is aanvullend op de jaarlijkse contributie aan de vereniging en wordt aangewend voor het organiseren van districtseigen activiteiten, consumpties, diners etc. De districtsvoorzitter coördineert de activiteiten voor de leden van het district.

Kan ik lid worden van elk district?

Leden kunnen zich bij één of meer districten aansluiten.

Waarom zou ik lid worden van een district? Wat is hun toegevoegde waarde?

De toegevoegde waarde van een district is dat je in besloten kring kennis en ervaringen kunt uitwisselen, met andere ondernemers in contact kunt komen en de steun en kennis van andere NCD leden ‘om de hoek’ kunt ervaren.

Elk district heeft een eigen programma met activiteiten, maar zeker ook een eigen ‘karakter’. Uiteraard vindt tussen de districten onderling, maar ook in samenspraak met het landelijke NCD-bureau, uitwisseling van ideeën en informatie plaats.

Moet ik lid zijn van een district waar ik woon of werk?

Jouw keuze voor een district is vrij. Je mag ook lid zijn van meerdere districten. 5 districten (een 6e is in oprichting) zijn exclusief voorbehouden aan NCD-leden die een functie als commissaris of toezichthouder hebben.

Events

Ik ben geen lid, mag ik mij aanmelden voor de NCD Introductiebijeenkomsten?

Nee, helaas is dat niet mogelijk. De NCD Introductiebijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van NCD. Je mag gerust contact opnemen met ncd@ncd.nl

Mag ik een introducee meenemen naar een event?

De events zijn ook toegankelijk voor leden. NCD-leden hebben gratis toegang, introducees betalen €50,- (excl. btw). Ben je binnen 1 maand na het event lid van NCD, dan ontvang je je €50,- terug.

Tot wanneer kun je je gratis afmelden voor een event?

Je kunt je tot 6 dagen voorafgaand aan het event kosteloos afmelden. Annuleer je later of kom je onaangekondigd niet, dan brengen wij € 50,00 in rekening.

Wat zijn de kosten van de landelijke events?

Veel van de landelijke events zijn gratis toegankelijk voor leden. Introducees betalen een kleine bijdrage die in veel gevallen terug gevraagd kan worden indien men binnen 1 maand lid word van de NCD. In sommige gevallen vragen we wel een toegangsprijs voor zowel leden als niet-leden. Dit staat altijd vermeld bij het desbetreffende event. NCD leden maken echter gebruik van een kortingstarief.

Hoe regelmatig organiseert de NCD landelijk een event?

Maandelijks zijn er landelijke NCD-events. Ook zijn er introductiebijeenkomsten voor nieuwe leden en events met een funfactor zoals het NCD Open Golftoernooi. Jaarlijks doen we voorafgaand aan het publiceren van de jaaragenda een onderzoek naar de interesses van de leden om events te kunnen organiseren die het beste aansluiten bij,  niet alleen actuele ontwikkelingen, maar ook de wensen van de leden.

Services

Moet je NCD-lid zijn om mee te doen aan de NCD Academy?

Nee, de NCD Academy staat open voor zowel leden als niet-leden van de NCD. NCD leden ontvangen ruime korting op de te volgen programma’s.

Ik heb een conflict met mijn werkgever, biedt de NCD juridisch advies?

NCD kan de eerste hulp bieden via een van de leden in de KlankbordService. Daarnaast beschikt de NCD voor leden over enkele contactgegevens van juristen (via partners) waarnaar verwezen kan worden.

Hoe komen leden met elkaar in contact als ze met problemen / uitdagingen / vraagstukken zitten?

Door je vraag aan het NCD bureau voor te leggen kan er contact gelegd worden tussen leden. In het profiel kan men aangeven wat zijn/haar expertises zijn en of men wil optreden als klankbord. Zo kunnen wij gemakkelijk zien naar wie we kunnen doorverwijzen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een zoekfunctie op het Ledennet zodat men elkaar in de toekomst makkelijker kan vinden.

Daarnaast kun je lid worden van de NCD LinkedIn groep zodat je mee kunt doen aan discussies en jouw probleem/vraag kunt voorleggen.

Wat heeft de NCD aan behulpzame cursusmaterialen / boeken / publicaties voor directeuren en commissarissen?

De NCD publiceert regelmatig nuttige kennis in de vorm van artikelen of whitepapers. Veelal naar aanleiding van onderzoek onder onze leden. Ook werken we samen met een aantal partners die ons voorzien van kennisdocumenten, zoals Aegon en Capgemini. Deze worden beschikbaar gesteld via de website van de NCD, waarbij het grootste gedeelte via het besloten Ledennet. Daarnaast vind je in de kennisbank op het Ledennet vragen en antwoorden op veelgestelde vragen vanuit de functie uitoefening van directeuren en commissarissen. De kennisbank zal in de komende tijd geüpdate worden zodra een geschikte juridische partner is gevonden. Ook zal er in de nabije toekomst een webshop komen waarin men materialen kan vinden zoals het NCD kaartspel en de werkmap Leiderschap 2020.

Ook is een aantal standaard documenten beschikbaar zoals bijv. een standaard contract voor de statutair directeur en een aanstellingsbrief commissarissen. Deze zijn te vinden op het Ledennet.

De NCD Academy maakt gebruik van een uitgebreide online bibliotheek.

Wat voor opleidingen biedt de NCD?

Onder de naam NCD Academy bieden we programma’s aan op het gebied van Leadership en Governance. Uniek omdat de eigen leden leidend zijn geweest bij de ontwikkeling ervan.

In alle programma’s staat de dagelijkse praktijk en de vraagstukken van morgen en vandaag centraal, gebaseerd op de groeifilosofie van leren met en van elkaar. Voor deelname aan de programma’s gaan we uit van een HBO werk- en denkniveau. De programma’s zijn zodanig samengesteld dat iedereen die een opleiding of programma wil gaan volgen bij de NCD Academy op zijn of haar niveau kan instromen en een persoonlijk leerpad kan volgen.

Alle relevante informatie over de programma’s en de startdata is te vinden via ncdacademy.nl.

Certificering
Niet alleen het opzetten van vernieuwende programma’s, maar ook de certificering daarvan is een speerpunt van de NCD waar vanaf september 2016 mee is gestart. Men kan zich aanmelden via rcbm.nl.

Wat zijn de NCD Services?

De NCD heeft een drietal services voor haar leden: CarrièreService (voor directeuren in-between-jobs), KlankbordService (voor het incidenteel klankborden over een dilemma of probleem) en GildeService (voor een permanent klankbord). Indien je gebruik wilt maken van één van de services, kun je contact opnemen met het NCD-bureau via 0343-556 770 of ncd@ncd.nl

Adres

Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn

Bel ons

+31 (0)88 623 2300

E-mail ons

ncd@ncd.nl

X